Ormvråken

Ormvråken Kraftdjur - Fåglar

Ormvråken

Ormvråk seglade högt upp på himlen och gav ifrån sig sitt särpräglade läte. Ormvråken sa: Skydda det du är och har! Både det du bär inom dig och din k[…]