Kråkan Kraftdjur - Fåglar

Kråkan

KRÅKAN - Andligt stark, kreativ, vaksam Kråkan har, liksom korpen, ett negativt symbolvärde i Europa och kopplas till otur, död och ondska. […]
Domherren Kraftdjur - Fåglar

Domherren

Jag fick besök av Herr Domherre som sa: Låt dig inte luras av yttre skönhet och sällsynthet. Inte heller av någon som är lite skygg eller blyg. Bakom […]
Nötskrikan Kraftdjur - Fåglar

Nötskrikan

Jag har senaste tiden mött Nötskrikan på de mest skiftande ställen. Den följer mig och påkallar min uppmärksamhet, men jag har varit för upptagen med […]
Tranan Kraftdjur - Fåglar

Tranan

Tranan sa Vi tranor omges av många myter. I nästan alla kulturer runt om i världen förekommer vi i olika sagor och berättelser. Alla berättelser har e[…]
Myran Kraftdjur - Insekter

Myran

Myran Myran sa: Alla har en uppgift, alla har en roll att fylla och alla behövs. Ingen myra är viktigare än någon annan, ingen  arbetsuppgift är […]
Fjärilen Kraftdjur - Insekter

Fjärilen

Jag mötte fjärilen som sa Jag, i min renaste form representerar naturens mildhet och skönhet men också styrka och förvandling. Jag är en hälsning från[…]