Kryptozoologi

Enskilda Kraftdjur, Naturväsen, Elementarandar och andra väsen, se rubriken Inlägg.

Vad är kryptozoologi?

Kryptozoologi betyder läran om dolda djur.

Kryptozoologi är sammansatt av ordet ”krypto” som betyder dold eller gömd, ”zoo” som anger att det handlar om djur och ”logi” som betyder läran om.

Det är med andra ord läran om djur som påstås existera men som inte vetenskapligt bevisats att dom existerar eller inte existerar. De varelser som räknas hit förekommer ofta i folktro och gamla berättesler.

Det är många som tror sig ha sett dessa mytomspunna varelser och många tror även att de lyckats fota eller filma dem. Vid nogrannare undersökningar har det dock visat sig att det har funnits helt andra, men naturliga förklaringar. Det finns dock flera berättelser och bilder som inte har kunnat förklarats, men det har inte heller bevisats att det är den mystiska varelsen.

Till kryptozoologi räknas även studier av officiellt utdöda arter under antagandet att dessa fortlever.

Några av de varelser eller djur som hör hit är Storsjöodjuret, Loch-Ness-odjuret, havsmonster, Yeti eller Snömannen som han också kallas.

Många har en inställning gentemot kryptozoologi är att de inte tror på dessa varelser, utan bara lämnar alla möjligheter öppna tills annat bevisats.

Skillnaden mellan Kryptozoologiska och Mytologiska djur är att alla tror sig veta att mytologiska djur inte existerar i verkligheten. Så, när ett kryptozoologiskt djur är bevista att det inte existerar, då övergår det till att bli ett mytologiskt djur. Om man bevisar att ett kryptozoologiskt djur existerar i verkligeheten blir det ett vanligt, men väldigt ovanligt djur.