Pyrrhula Pyrrhula

Andra filmen är en rysk film om en pojke som önskar sig en domherre (Pyrrhula Pyrrhula)

Förr hölls domherrar i bur för deras sköna sång. Senare har kanariefågeln tagit över den rollen.