Hjorten

HJORTEN – stolthet, integritet, äventyr

När vi säger ”hjort” menar vi oftast Kronhjorten med sin stora sirliga krona. 

Dovhjorten är mindre än kronhjorten men större än rådjuret och känns igen på de vita prickarna och de skovelformade stora hornen.

På den amerikanska kontinenten menar man ofta Vitsvanshjorten när man talar om ”hjorten”. Storleksmässigt är vitsvanshjorten mitt emellan Dovhjort och Kronhjort. Vitsvanshjorten planterades ut i Finland på 1930-talet har snabbt spridit sig och nu även börjat tränga in i Sverige. Den anses vara en så kallad invasionsart och den får jagas året runt.

De finns sex arter av vilda hjortdjur i Sverige och dessa är: dovhjort, kronhjort, ren, rådjur, vitsvanshjort och älg.

Inom schamanism i många kulturer anses hjorthorn vara en symbol för försvar och god jaktlycka. Hornen smyckades ofta ceremoniellt med bjällror, fjädrar och tecken för ökad symbolik och kraft. 

Hjorten sa:

Jag kommer med en vacker, skön och vilsam känsla som vill fylla dig med hopp, energi och glädje. En innerlig glädje men samtidigt lite skygg, ungefär så som hjortdjuren uppträder. Stolta, vackra, livfulla men hela tiden beredda på att snabbt fly och göra sig osynliga.

Oavsett om du ser mig som Kronhjort eller Dovhjort är vi kungligheter i skogen och i många kulturer är vi heliga djur. Ser du en Vit hjort är den ofta en budbärare från Den Andra Världen som vill vägleda dig i ditt andliga sökande och få dig att komma i kontakt med ditt högre jag. 

Vi Hjortar gillar att beta i gryningen och skymningen. Det är då slöjan mellan den värld som människan kallar verklighet och Den Andra Världen är som tunnast och man kan skymta igenom den.

Jag, Hjorten har mycket kraftig energi. Jag är inte bara stolt och vacker, jag är även modig och ingen kan sätta sig över mig om jag inte själv tillåter det. Jag kommer med integritet, självkänsla och vill ge dig kraften att ta kontrollen över ditt eget liv.

Var stolt över den du är, för du är bäst på att vara just du. Lyssna inte på negativa flöden, utan lyssna till de som älskar och uppskattar dig. Bygg inte relationer genom att vara beroenden av varandra. Relationer ska byggas på ärlig vänskap och kärlek. 

Vi Hjortar har en stark koppling till fertilitet och sexualitet. Fråga dig själv hur du ser på din egen sexualitet och om den färgas av kärlekens kraft, integritet, värdighet och skönhet.

Du kommer snart att ge dig ut på ett äventyr som kommer att vara rolig men samtidigt utmanande. Under ditt äventyr kommer du att få stifta bekantskap med bland annat älvornas riken och skogens naturandar, för naturen är alltid din bästa vän. Du kommer snart att inse att detta (eviga?) äventyr är väldigt givande, eftersom du både skaffar dig erfarenhet, kunskap och fördjupar din andlighet på ett sätt du inte hade förväntat dig. 

Använd din intuition för att ta dig dit du vill och bli medveten om kraften inom dig. 

Tänk på mig, Hjorten och min energi ska fylla dig.