Nötskrikan

Nötskrikan – vaksamhet, möjligheter, kunskap

Nötskrikan sa:

Det finns många sägner och berättelser om oss Nötskrikor.

I vissa delar av Sverige anses vi vara en fågel som kommer med lycka och framför allt god tur i jakt. I andra delar av landet anses vi vara otursfåglar. Var man på väg till ett viktigt möte eller ärende och mötte en Nötskrika, ja då var det bäst att vända om innan olyckan kom.

Inom den keltiska tron sa man att vi Nötskrikor stod i förbindelse med druidernas själar eftersom vi gärna samlar på ekollon som vi gömmer inför vintern. Vi glömmer alltid bort några ekollon och dessa kan då gro och växa sig till nya magnifika ekar och därmed är druidernas heliga ek säkrad för all framtid.

Vi Nötskrikor är otroligt duktiga väktare och varnar, både djur och människor , för annalkande fiender. Var vaksam på vad som sker omkring dig, för allt kanske inte är vad det ser ut att vara.

Med vaksamhet och uppmärksamhet hör och ser du allt långt före alla andra och även det andra inte ser. Att inta en mer tillbakadragen ställning och iaktta, trots att du syns i hela dina vackra prakt, kan ge dig tillfällen du annars bara sprungit förbi. Att vara vaksam på det som sker fyller flera funktioner, du anar oråd före alla andra men du ser även möjligheter före alla andra. När möjligheterna dyker upp ska du följa ditt hjärtas innersta drömmar, då kommer allt gå enligt den heliga planen för ditt liv och du kommer att nå dina mål. 

Vägen till ditt mål kanske inte alltid blir som du tänkte och trodde, men det beror endast på att du behöver lära dig något under resans gång. Ta emot varje lärdom med tacksamhet, för det får dig att växa som människa och individ. Det är roligt att lyckas, men det är av misstagen man gör de största lärdomarna. Kunskap måste kompletteras med erfarenhet.

Du kan råka ut för avundsjuka från andra. Avundsjuka för att du är både vacker och klok, men deras avundsjuka beror enbart på okunskap. Sprid din kunskap till dessa människor och andra kommer att ta lärdom av dig.

När du ser mig, känn att min energi finns inom dig och att din inre styrka växer.