DOMHERREN

Domherren – viljestyrka, problemlösning, glädjande budskap

Domherren sa:

Låt dig inte luras av yttre skönhet och sällsynthet. Inte heller av någon som är lite skygg eller blyg. Bakom fasaden döljer sig en vilja av stål och jag försvarar mitt revir på mitt eget sätt.

Med hjälp av min energi kan du se bakom det yttre och lära känna dig själv, vem du verkligen är. Du vet var dina gränser går och du kan försvara det som är ditt. Om du alltid finns till hands för allt och alla, ja då tar man dig för given. Men om du endast då och då visar upp ditt vackra jag, gör det dig extra vacker och åtråvärd. Glöm inte bort ditt inre sanna värde, ett värde som inte kan mätas fysiskt.

Jag, Domherren, kommer med glädjande budskap, men du kommer att ställas inför prövningar eller val inom den närmaste tiden. Något ovanligt kommer att inträffa, men lita till din inre styrka för då kommer du att övervinna alla problem och finna lösningar. Då du vet vem du verkligen är, då är det inte svårt att göra dina val.

Alla sagor har sitt ursprung i en verklig händelse och det är nu du skriver ditt eget livs saga. Jag står i nära förbindelse med både tomtar och troll. Så tro på dina sagor för dom kommer att leda dig mot dina mål. Sluta aldrig tro på att underverk kan ske, precis som i sagorna.

Lyssna till min mjuka sång och vänd blicken inåt, mot din sanna kärna. Även om jag är sällsynt och inte alltid syns, så finns jag här bland träden och du känner min energi.

Fakta:

Vanligtvis betraktas domherren som stannfågel, men en del flyttar i oktober till Danmark och Mellaneuropa och återkommer i mars. Vissa år flyttar ett stort antal ut ur landet; år 1961 noterades vid Falsterbo fågelstation (SV Skåne) en verklig ”massflytt”, då hela 10.000 domherrar under en dag begav sig till Danmark.

Under sommaren föredrar dom att vara långt inne i skogarna. Under vintern är det inte helt ovanligt att de söker sig till våra fågelbord.

Domherren äter frön, bär och lövträdsknoppar och i viss mån även insekter.

Under våren kan fågeln lokalt ställa till med en del skada i fruktträdgårdar, då de knipsar av knoppar och årsskott av framför allt päron-och plommonträd.

Hanen kan bli mycket upprörd om man härmar hans flöjtande vissling vid reviret. Han spänner då ut det röda bröstet, svänger huvudet med den svarta kalotten fram och tillbaka och kan också från sin utsiktsplats gång på gång flyga över den härmande för en mer noggrann inspektion.

Tillbakadragen och sällan sedd på sommaren och en välkommen och ofta sedd gäst på fågelborden på vintern.

Sägner och folktro:

Enligt en gammal legend har domherren fått sin röda färg då han på Golgata sökte dra taggarna ur Kristi törnekrona. Blodet färgade då hans bröst och har sedan dess fått behålla det.

Fågeln sägs ha fått sitt namn efter domherrar; korherrar som tillhörde ett medeltida eller romerskt-katolskt domkapitel och förr hade klarröda dräkter.

Enligt Småländsk/Svensk folktro är det ett säkert tecken på snö eller oväder inom tre dagar, när domherren på senhösten kommer till bebyggelse och äter av trädens knoppar.

Förr höll man ofta domherrar som burfåglar. De har nämligen en god förmåga att härma melodier.

En rysk tecknad film om en pojke och en domherre i bur