Marsvinet – kommunikation, samhörighet, kärlek

Marsvinet sa:

Vi Marsvin är ett av de första djuren som valde att leva tillsammans med människan. Redan 5000 år före Kristus var vi domesticerade husdjur hos naturfolk i Anderna. Vi var uppskattade för vårt lugna, trevliga och sociala sätt men också för vårt goda kötts skull. Under 1500-talet kom vi till Europa och blev snabbt ett populärt sällskapsdjur och finns avbilade på många tavlor från 1500- och 1600-talet.

Vi är ett flockdjur och behöver leva flera tillsammans för att bli lyckliga. Det bästa vi marsvin vet, näst efter att äta god mat, är att kommunicera med varandra.

Kommunikation är grunden till allt. Du kan prata med dina medmänniskor, så som vi marsvin pratar med varandra. Du kan kommunicera fåglarna, träden och ditt högre jag. Du kan även prata med mig om allt, jag både lyssnar och svarar dig. Jag behöver inte fysiskt vara närvarande, utan du kan prata med mig i din fantasi eller med en bild av mig.

För att kunna kommunicera måste du lära dig att lyssna och ta emot signaler från andra. Att kommunicera betyder inte enbart att prata och lyssna, att kommunicera är att sända och ta emot information på många olika sätt.

När vi kommunicerar och förstår varandra uppstår samhörighet. Ur samhörighet växer kärleken.

Jag finns här, säger marsvinet, och min energi ger dig förmågan att kommunicera och få kärleken att växa.