Vesslan – observation, känslighet, skarpsynthet

Vesslan sa:
Vi vesslor är otroligt snabba i allt. För vem har inte hört uttrycket ”snabb som en vessla”? Vi snabba i vår reaktion, snabba när vi fattar våra beslut och snabba när vi rör oss. Vi kan vara just så snabba för, att däremellan sitter vi helt stilla och tysta och bara observerar vår omgivning, allt som syns, hörs eller rör sig. Så när något inträffar är vi redan förberedda på att agera eller reagera.
Vi vesslor anses även vara lite illvilliga eller att vi luras och får ofta spela boven i sagor och fabler. Det är inte riktigt sanningen om oss. Vi är duktiga på att iaktta och mycket känsliga för vad som döljer sig bakom en roll eller en mask som man tagit på sig för att inte visa sina äkta känslor. Vi vesslor kan därmed handla på ett sätt som vår motståndare kanske inte alltid förväntar sig. Vi är mycket skarpsynta och kan avslöja många poker-ansikten, hur väl slutna de än är.
Om du står inför ett viktigt beslut, kanske ska skriva på något, men känner dig tveksam – ta då hjälp av mig, Vesslan, och min energi. Sätt dig stilla, fundera över alla möjligheter, för- och nackdelar, kän efter vad din intuition säger dig och lita till din skarpsynthet. Då kan du, när rätta ögonblicket infinner sig agera snabbt som en vessla.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *