Isbjörnen

Isbjörnen är ett väldigt mytomspunnet djur som förekommer i många sagor och sägner, allt från sagan om Kung Bore till verkliga historier från polarforskare. I många berättelser kan isbjörnen skifta hamn, det vill säga han kan byta skepnad och förvandla sig till människa.

För inuiterna var schamanens skyddsande isbjörnen, som symboliserar kraft och återuppståndelse. Isbjörnen är en anfädersgestalt och förkroppsligar den högsta gudomen.

Isbjörnen – mystik, styrka, självständighet 

Jag mötte isbjörnen som sa:

Jag är stark, jag är fri och jag klara av det många andra tror att de inte klarar av. Jag vet att även du har styrkan inom dig och känner du efter så vet även du hur du ska använda den. Ha tilltro till dig själv när du möter motgångar och vetskapen om att utmaningar gör dig starkare. 

Erkänn, främst för dig själv, att du är beroende av andra runt omkring dig och du kommer känna en inre självsäkerhet. Det är en styrka att be andra om hjälp likväl som att du hjälper andra. 

Du bär på en stark inre övertygelse och en andlig insikt om livets cykler med pånyttfödelser.

Ta dig tid att vila, drömma och förnya din styrka. Hämta kraft genom att andas frisk luft och njuta av fria vidder. Omfamna din förmågor och du har din egen shaman inom dig.

Närhelst du känner att modet eller styrkan sviker dig ska du se något vitt som påminner om mig, Isbjörnen. Känn mig magi och kraft som skyddar dig från svårigheter och hjälper dig att ta dig igenom motgångar.