Myran

Myran

Myran sa:

Alla har en uppgift, alla har en roll att fylla och alla behövs. Ingen myra är viktigare än någon annan, ingen  arbetsuppgift är viktigare än någon annans. Alla uppgifter måste utföras, hur simpel den än må vara så behövs den. Skulle den inte behövas, ja då skulle ingen behöva utföra den. Att höja vissa yrken och roller till skyarna, det är bara nonsens. Ni människor måste ändra ert sätt att se på varandra och sluta värdera vandra utifrån yrke, utbildning eller härkomst. Varje individ gör det den är bäst lämpad för och har mest kompetens för.

Vi har vad ni kallar för en Drottning, men vi kallar henne Moder Myra och det är för att hon är bäst på att lägga ägg. Inte för att hon är mer värd än någon annan.

När du känner dig liten, värdelös och ensam, tänk då på mig Myran, och vet att alla behövs för en fungerande stack, samhälle, familj eller grupp.

Ingen stack är starkare än den svagaste myran, därför måste varje myra dra sitt strå till stacken.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *