Gåsen

Jag mötte GÅSEN som sa:

Bry dig inte om vad andra säger. Du vet själv vad som är bäst för dig. Fäst dig inte vid att avundsjuka personer kommer med gliringar eller elaka kommentarer. Le mot dem, behåll ditt lugn och bjud in dessa personer att vara delaktiga i processen och resan mot målet. Alla behöver känna att dom behövs och är en del av en gemenskap.

Håll ihop din flock, dvs din familj, din arbetsgrupp, ditt team eller din förening. Genom att hjälpa varandra orkar alla flyga mot målet. Turas man om att ta täten och dra tyngsta lasset så kan alla få vila i vindskuggan av den som flyger framför. Ingen orkar att ständigt vara den ensamma ledaren och alla är viktiga i en grupp.

När du behöver stärka banden eller sammanhållningen i en familj, en grupp eller ett team – arbeta då med gåsens positiva energi.

Gåsen vill också påminna dig om att ett destruktivt förhållande måste åtgärdas. Antingen repareras eller avslutas. Ett förhållande kan endast frodas och blomstra om det finns äkta respekt och ömsesidig frihet att utvecklas enskilt och tillsammans.

Gåsen står för starka familjeband och förmåga att flyga på otroligt höga höjder från en kontinent till en annan. Det visar att du kan vara trygg och jordad i din vardag samtidigt som du kan låta din andlighet lyfta och utvecklas. Inga mål är omöjliga att nå.

Gåsen kommer med kreativ och produktiv kraft. Om du är trygg och stabil i din relation, din familj eller arbetsgrupp kan och kommer du att få utlopp för din kreativa skaparkraft.

När du ser gässen flyga över himlen i sina typiska v-formationer, känn då att gåsens energi fyller ditt sinne.

Endast en lycklig och välmående gås orkar lägga guldägg. Vårda gåsen inom dig och du kommer att kunna plocka obegränsat med guldägg.

Glöm inte att stanna upp, glida runt på vattnet och njuta av solen och att bara leva här och nu.

One Comment

  • Tack, jag tycker mig ha fått en förklaring till mitt kraftdjur.🤗

Comments are closed.