Koltrasten

Jag mötte Koltrasten och han sa:

Visa glädje och tacksamhet över det du är och har. Var glad för dina framgångar, även om du tycker att de är små. Sjung ut dem över nejden. Fira det du lyckas med och släpp tankarna på att du kanske kunde gjort ännu bättre.

Det är du själv som dirigerar ditt eget liv. Var därför noga med att lyssna till din inre visdom och du kommer lära känna nya sidor av dig själv. När du har förmågan att dirigera ditt eget liv kommer andra att lyssna till din sång och följa dig på glädjens väg.

Var kväll du lägger dig, innan du somnar, tänk med tacksamhet på vad just denna dag givit dig. Notera gärna tre saker som du är extra glad och tacksam för.

Börja varje dag med en sång till livet, glädjen och tacksamheten. Hälsa solen god morgon med ett öppet sinne och hjärta.

Jag, Koltrasten, står i nära förbindelse med det dolda, det mystiska och med ljusets återkomst. När du arbetar med min energi så arbetar du med ljuset och glädjen. Jag hyllar ljuset i motsats till min glänsande kolsvarta fjäderdräkt.

När du ser mig eller hör mig sjunga, känn att min ljusa och hoppfulla energi fyller dig med glädje över att du är just du.